CAREERS
careers@yosh.ai

Data Scientist (Polska)

Zapraszamy do współpracy w nowoczesnym projekcie związanym głównie z wizją komputerową (ale także NLP przy agencie dialogowym) w którym celem jest rozwijanie technologii klasyfikacji i kategoryzacji oraz "visual search" w obszarze modowym. Jeżeli lubisz wyzwania oraz możliwość pracy przy tworzeniu najbardziej innowacyjnych technologii na skali światowej z wykorzystaniem sieci neuronowych, oraz co najważniejsze - praktycznej implementacji tych technologii u naszych Klientów, to jest to oferta dla Ciebie.

Wymagane doświadczenie:

 • Umiejętność programowania w Python
 • Znajomość biblioteki Numpy
 • Znajomość zagadnień związanych z uczeniem maszynowym
 • Praktyczna znajomość konwolucyjnych sieci neuronowych
 • PyTorch (bądź inna biblioteka do głębokich sieci neuronowych)

Mile widziane:

 • Znajomość scipy/pandas
 • Znajomość systemów rekomendacyjnych
 • Znajomość podstaw teoretycznych uczenia maszynowego
 • Znajomość systemów kontroli wersji: git
 • Udokumentowane projekty wykorzystujące głębokie sieci neuronowe w wizji komputerowej
icon icon icon icon icon icon
Administrator rozwiązań chmurowych (Polska)

Administrator rozwiązań chmurowych będzie odpowiadał za utrzymanie środowisk oraz wdrożenia rozwiązań na środowiska zarządzane na platformie Google Cloud.

Obowiązki:

 • Projektowanie i budowa wymaganych środowisk (infrastruktury) w oparciu o chmurę
 • Projektowanie i budowa rozwiązań automatyzujących wdrożenia
 • Tworzenie dokumentacji technicznej opisujących infrastrukturę
 • Planowanie rozwoju środowisk i infrastruktury, oraz optymalizacja kosztów jej utrzymania
 • Monitorowanie i reagowanie na incydenty dotyczące bezpieczeństwa i wydajności infrastruktury
 • Raportowanie statusu zadań, stanu infrastruktury oraz jej kosztów
 • Poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań

Wymagania:

 • Znajomość rozwiązań chmurowych - Google Cloud Platform
 • Znajomość języków programowania/ skryptowych: PowerShell, Python, bash/sh
 • Umiejętność planowania i projektowania infrastruktury
 • Przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymania infrastruktury w chmurze

Mile widziane:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość UML na poziomie deployment
 • Ukończone studia lub studenci ostatnich lat studiów technicznych związanych z inżynierią oprogramowania
icon icon icon icon
Starszy programista Python (Polska)

Głównym zdaniem starszego programisty Python jest przygotowane do komercjalizacji (wdrożenia w środowiskach produkcyjnych) rozwiązań opracowanych w obszarze R&D. Starszy programista Python wspiera pracowników naukowych w implementacji projektowanych i testowanych przez nich rozwiązań, w budowie interfejsów do platformy produktów spółki oraz architektury systemu stworzonej przez architekta wraz z Kierownikiem B+R oraz pozostałymi członkami zespołu.

Obowiązki:

 • Budowa i wsparcie w utrzymaniu rozwiązań IT realizowanych przez pracodawcę
 • Budowa testów kodu (jednostkowych, automatycznych) i udział w testach i odbiorach rozwiązań
 • Przygotowanie i wsparcie wdrożeń rozwiązań
 • Tworzenie dokumentacji technicznej rozwiązań projektowych i udział w projektowaniu i utrzymaniu repozytorium dokumentacji rozwiązań
 • Wsparcie w identyfikacji i definiowaniu oraz udział w weryfikacji wymagań w zakresie systemów/rozwiązań IT
 • Analiza wymagań projektowych, projektowanie rozwiązań i przeniesienie logicznej architektury na poziom rozwiązania (oprogramowania)
 • Raportowanie pracy, wyników realizacji zadań

Wymagania:

 • Przynajmniej trzyletnie doświadczenie jako programista Python
 • Co najmniej dobra znajomość pakietów numpy, pandas, scipy
 • Praktyczna znajomość podstaw OOP oraz umiejętność wykorzystania podstawowych wzorców projektowych (GoF) w Python
 • Praktyczna umiejętność budowy i uruchamiania testów jednostkowych i integracyjnych z wykorzystaniem pytest
 • Praktyczna znajomość narzędzi do zarządzania repozytorium kodu (co najmniej Git/ GitLab)
 • Rozumienie notacji UML
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w metodologii Agile
 • Znajomość infrastruktury chmurowej (np. Google Cloud) i baz NoSQL (Cassandra, Dynamodb, Mongo)
 • Zorientowanie na szczegóły i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • Gotowość do nauki
 • Ukończone studia lub studenci ostatnich lat studiów technicznych związanych z inżynierią oprogramowania
 • Wiedza dotycząca podstaw inżynierii oprogramowania i TDD
icon icon icon icon icon icon