CAREERS
careers@yosh.ai

Praktykant lingwista

Jeśli lubisz wyzwania i chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w tworzeniu korpusów dla agenta dialogowego w sektorze sprzedażowym, a ponadto:

 • jesteś studentką/studentem filologii polskiej (min. 3 roku)
 • znasz język angielski na poziomie min. B1
 • cechują Cię dokładność i skrupulatność
 • interesujesz się technologią

Dodatkowym atutem będzie:

 • dobra znajomość programu Excel
 • doświadczenie w pracy w grupie

Zapraszamy Cię do współpracy w innowacyjnym projekcie związanym z rozwijaniem i wdrażaniem wirtualnych asystentów.

Praktyki płatne

Aplikuj na: careers@yosh.ai

Praktykant lingwista

Jeśli lubisz wyzwania i chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w tworzeniu korpusów dla agenta dialogowego w sektorze sprzedażowym, a ponadto:

 • jesteś studentką/studentem filologii angielskiej (min. 3 roku)
 • dobrze piszesz po polsku
 • cechują Cię dokładność i skrupulatność
 • interesujesz się technologią

Dodatkowym atutem będzie:

 • dobra znajomość programu Excel
 • doświadczenie w pracy w grupie

Zapraszamy Cię do współpracy w nowoczesnym projekcie związanym z rozwijaniem i wdrażaniem wirtualnych asystentów.

Praktyki płatne

Aplikuj na: careers@yosh.ai

Frontend/backend intern - Lokalizacja: Warszawa

Jeśli lubisz wyzwania i chciałabyś/chciałbyś uczestniczyć w tworzeniu platformy opartej o najnowsze trendy, technologie oraz narzędzia, a ponadto:

 • nie są Ci obce zagadnienia związane z aplikacjami webowymi (HTML5, CSS3) oraz usługami REST
 • programujesz w JavaScript, TypeScript (także w NodeJs)
 • umiesz posługiwać się systemami kontroli wersji np. git
 • znasz zagadnienia związane z bazami danych SQL lub noSQL

Dodatkowym atutem będzie, jeśli programujesz:

 • w C# dla .Net Core
 • z wykorzystaniem frameworku VueJs lub Angular

Zapraszamy Cię do współpracy w nowoczesnym projekcie związanym z rozwijaniem i wdrażaniem wirtualnych asystentów.

icon icon icon icon

Praktyki płatne

Aplikuj na: careers@yosh.ai

Data Scientist NLP Intern - Lokalizacja: Warszawa

Zapraszamy do współpracy w nowoczesnym projekcie związanym głównie z przetwarzaniem języka naturalnego, w którym celem jest rozwijanie technologii analizy, klasyfikacji i kategoryzacji rozmów tekstowych i głosowych w obszarze modowym. Jeżeli lubisz wyzwania oraz możliwość pracy przy tworzeniu najbardziej innowacyjnych technologii na skali światowej z wykorzystaniem sieci neuronowych, oraz co najważniejsze - praktycznej implementacji tych technologii u naszych Klientów, to jest to oferta dla Ciebie.

Wymagane doświadczenie:

 • Umiejętność programowania w Python
 • Znajomość biblioteki Numpy/Pandas
 • Znajomość zagadnień związanych z uczeniem maszynowym
 • Teoretyczna znajomość technik analizy i przetwarzania tekstu

Mile widziane:

 • Znajomość scipy, scikit-learn
 • Znajomość nltk, spacy, gensim, huggingface
 • Znajomość podstaw teoretycznych uczenia maszynowego
 • Znajomość systemów kontroli wersji: git
 • PyTorch (bądź inna biblioteka do głębokich sieci neuronowych)
 • Udokumentowane projekty z głębokimi sieciami w NLP
icon icon icon icon icon icon

Praktyki płatne

Aplikuj na: careers@yosh.ai

Data Scientist Intern - Lokalizacja: Warszawa

Zapraszamy do współpracy w nowoczesnym projekcie związanym głównie z wizją komputerową, w którym celem jest rozwijanie technologii klasyfikacji i kategoryzacji oraz "visual search" w obszarze modowym. Jeżeli lubisz wyzwania oraz możliwość pracy przy tworzeniu najbardziej innowacyjnych technologii na skali światowej z wykorzystaniem sieci neuronowych, oraz co najważniejsze - praktycznej implementacji tych technologii u naszych Klientów, to jest to oferta dla Ciebie.

Wymagane doświadczenie:

 • Umiejętność programowania w Python
 • Znajomość biblioteki Numpy/Pandas
 • Znajomość zagadnień związanych z uczeniem maszynowym
 • Praktyczna znajomość konwolucyjnych sieci neuronowych

Mile widziane:

 • Znajomość scipy
 • Znajomość systemów rekomendacyjnych
 • Znajomość podstaw teoretycznych uczenia maszynowego
 • Znajomość systemów kontroli wersji: git
 • PyTorch (bądź inna biblioteka do głębokich sieci neuronowych)
 • Udokumentowane projekty z głębokimi sieciami w wizji komputerowej
icon icon icon icon icon icon

Praktyki płatne

Aplikuj na: careers@yosh.ai

Senior Data Scientist - Lokalizacja: Warszawa

Zapraszamy do współpracy w nowoczesnym projekcie związanym głównie z wizją komputerową, w którym celem jest rozwijanie technologii klasyfikacji i kategoryzacji oraz "visual search" w obszarze modowym. Jeżeli lubisz wyzwania oraz możliwość pracy przy tworzeniu najbardziej innowacyjnych technologii na skali światowej z wykorzystaniem sieci neuronowych, oraz co najważniejsze - praktycznej implementacji tych technologii u naszych Klientów, to jest to oferta dla Ciebie.

Wymagane doświadczenie:

 • Minimum 2 lata zaangażowania w projekty związane z wizją komputerową
 • PyTorch (bądź inna biblioteka do głębokich sieci neuronowych)
 • Biegła umiejętność programowania w Python
 • Znajomość biblioteki Numpy/Pandas
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z uczeniem maszynowym
 • Praktyczna znajomość konwolucyjnych sieci neuronowych
 • Znajomość systemów kontroli wersji: git

Mile widziane:

 • Znajomość podstaw teoretycznych uczenia maszynowego
 • Biegłość w rozwiązaniach cloudowych (AWS bądź GCP)
 • Znajomość systemów rekomendacyjnych
icon icon icon icon icon icon

Aplikuj na: careers@yosh.ai

Administrator rozwiązań chmurowych (Polska)

Administrator rozwiązań chmurowych będzie odpowiadał za utrzymanie środowisk oraz wdrożenia rozwiązań na środowiska zarządzane na platformie Google Cloud.

Obowiązki:

 • Projektowanie i budowa wymaganych środowisk (infrastruktury) w oparciu o chmurę
 • Projektowanie i budowa rozwiązań automatyzujących wdrożenia
 • Tworzenie dokumentacji technicznej opisujących infrastrukturę
 • Planowanie rozwoju środowisk i infrastruktury, oraz optymalizacja kosztów jej utrzymania
 • Monitorowanie i reagowanie na incydenty dotyczące bezpieczeństwa i wydajności infrastruktury
 • Raportowanie statusu zadań, stanu infrastruktury oraz jej kosztów
 • Poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań

Wymagania:

 • Znajomość rozwiązań chmurowych - Google Cloud Platform
 • Znajomość języków programowania/ skryptowych: PowerShell, Python, bash/sh
 • Umiejętność planowania i projektowania infrastruktury
 • Przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymania infrastruktury w chmurze

Mile widziane:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość UML na poziomie deployment
 • Ukończone studia lub studenci ostatnich lat studiów technicznych związanych z inżynierią oprogramowania
icon icon icon icon

Aplikuj na: careers@yosh.ai

Starszy programista Python (Polska)

Głównym zdaniem starszego programisty Python jest przygotowane do komercjalizacji (wdrożenia w środowiskach produkcyjnych) rozwiązań opracowanych w obszarze R&D. Starszy programista Python wspiera pracowników naukowych w implementacji projektowanych i testowanych przez nich rozwiązań, w budowie interfejsów do platformy produktów spółki oraz architektury systemu stworzonej przez architekta wraz z Kierownikiem B+R oraz pozostałymi członkami zespołu.

Obowiązki:

 • Budowa i wsparcie w utrzymaniu rozwiązań IT realizowanych przez pracodawcę
 • Budowa testów kodu (jednostkowych, automatycznych) i udział w testach i odbiorach rozwiązań
 • Przygotowanie i wsparcie wdrożeń rozwiązań
 • Tworzenie dokumentacji technicznej rozwiązań projektowych i udział w projektowaniu i utrzymaniu repozytorium dokumentacji rozwiązań
 • Wsparcie w identyfikacji i definiowaniu oraz udział w weryfikacji wymagań w zakresie systemów/rozwiązań IT
 • Analiza wymagań projektowych, projektowanie rozwiązań i przeniesienie logicznej architektury na poziom rozwiązania (oprogramowania)
 • Raportowanie pracy, wyników realizacji zadań

Wymagania:

 • Przynajmniej trzyletnie doświadczenie jako programista Python
 • Co najmniej dobra znajomość pakietów numpy, pandas, scipy
 • Praktyczna znajomość podstaw OOP oraz umiejętność wykorzystania podstawowych wzorców projektowych (GoF) w Python
 • Praktyczna umiejętność budowy i uruchamiania testów jednostkowych i integracyjnych z wykorzystaniem pytest
 • Praktyczna znajomość narzędzi do zarządzania repozytorium kodu (co najmniej Git/ GitLab)
 • Rozumienie notacji UML
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w metodologii Agile
 • Znajomość infrastruktury chmurowej (np. Google Cloud) i baz NoSQL (Cassandra, Dynamodb, Mongo)
 • Zorientowanie na szczegóły i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • Gotowość do nauki
 • Ukończone studia lub studenci ostatnich lat studiów technicznych związanych z inżynierią oprogramowania
 • Wiedza dotycząca podstaw inżynierii oprogramowania i TDD
icon icon icon icon icon icon

Aplikuj na: careers@yosh.ai