CAREERS
careers@yosh.ai

Administrator rozwiązań chmurowych (Polska)

Administrator rozwiązań chmurowych będzie odpowiadał za utrzymanie środowisk oraz wdrożenia rozwiązań na środowiska zarządzane na platformie Google Cloud.

Obowiązki:

 • Projektowanie i budowa wymaganych środowisk (infrastruktury) w oparciu o chmurę
 • Projektowanie i budowa rozwiązań automatyzujących wdrożenia
 • Tworzenie dokumentacji technicznej opisujących infrastrukturę
 • Planowanie rozwoju środowisk i infrastruktury, oraz optymalizacja kosztów jej utrzymania
 • Monitorowanie i reagowanie na incydenty dotyczące bezpieczeństwa i wydajności infrastruktury
 • Raportowanie statusu zadań, stanu infrastruktury oraz jej kosztów
 • Poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań

Wymagania:

 • Znajomość rozwiązań chmurowych - Google Cloud Platform
 • Znajomość języków programowania/ skryptowych: PowerShell, Python, bash/sh
 • Umiejętność planowania i projektowania infrastruktury
 • Przynajmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymania infrastruktury w chmurze

Mile widziane:

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość UML na poziomie deployment
 • Ukończone studia lub studenci ostatnich lat studiów technicznych związanych z inżynierią oprogramowania
icon icon icon icon

Aplikuj na: careers@yosh.ai

Starszy programista Python (Polska)

Głównym zdaniem starszego programisty Python jest przygotowane do komercjalizacji (wdrożenia w środowiskach produkcyjnych) rozwiązań opracowanych w obszarze R&D. Starszy programista Python wspiera pracowników naukowych w implementacji projektowanych i testowanych przez nich rozwiązań, w budowie interfejsów do platformy produktów spółki oraz architektury systemu stworzonej przez architekta wraz z Kierownikiem B+R oraz pozostałymi członkami zespołu.

Obowiązki:

 • Budowa i wsparcie w utrzymaniu rozwiązań IT realizowanych przez pracodawcę
 • Budowa testów kodu (jednostkowych, automatycznych) i udział w testach i odbiorach rozwiązań
 • Przygotowanie i wsparcie wdrożeń rozwiązań
 • Tworzenie dokumentacji technicznej rozwiązań projektowych i udział w projektowaniu i utrzymaniu repozytorium dokumentacji rozwiązań
 • Wsparcie w identyfikacji i definiowaniu oraz udział w weryfikacji wymagań w zakresie systemów/rozwiązań IT
 • Analiza wymagań projektowych, projektowanie rozwiązań i przeniesienie logicznej architektury na poziom rozwiązania (oprogramowania)
 • Raportowanie pracy, wyników realizacji zadań

Wymagania:

 • Przynajmniej trzyletnie doświadczenie jako programista Python
 • Co najmniej dobra znajomość pakietów numpy, pandas, scipy
 • Praktyczna znajomość podstaw OOP oraz umiejętność wykorzystania podstawowych wzorców projektowych (GoF) w Python
 • Praktyczna umiejętność budowy i uruchamiania testów jednostkowych i integracyjnych z wykorzystaniem pytest
 • Praktyczna znajomość narzędzi do zarządzania repozytorium kodu (co najmniej Git/ GitLab)
 • Rozumienie notacji UML
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2
 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy w metodologii Agile
 • Znajomość infrastruktury chmurowej (np. Google Cloud) i baz NoSQL (Cassandra, Dynamodb, Mongo)
 • Zorientowanie na szczegóły i umiejętność rozwiązywania problemów
 • Zdolności komunikacyjne i interpersonalne
 • Gotowość do nauki
 • Ukończone studia lub studenci ostatnich lat studiów technicznych związanych z inżynierią oprogramowania
 • Wiedza dotycząca podstaw inżynierii oprogramowania i TDD
icon icon icon icon icon icon

Aplikuj na: careers@yosh.ai